Print this page

Salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for monteringsoppdrag

Garanti: Enheten og monteringen leveres som separate tjenester og av det følger at garantien på monteringen gjelder der den er utført. ACsenteret svarer ikke for garanti på maskiner levert av andre firma.

Montering: Monteringsstedet skal være klargjort og adkomst sikret for både inne og utedel. Byggteknisk informasjon for hulltagning og festepunkter må gis montør skriftelig om vi skal være ansvarlig for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murepuss som løsner, dårlig feste i mur/treverk o.l.

Alle monteringsbestillinger anses som en forespørsel inntil ordren er skriftlig bekreftet av oss. Det tas forbehold om kapasitet i det aktuelle område.

Regler for avbestilling er som følger:

  • Mer enn 3 virkedager før avtalt tidspunkt ingen gebyr.
  • 1-3 arbeidsdager før avtalt tidspunkt, 20 % av standard installasjons pris
  • Mindre enn 24 timer før avtalt montering 50 % av standard installasjons pris.
  • Avbestilling mottatt etter Kl 15:00 siste virkedag før avtalt installasjons tidspunkt, eller uten melding (vår montør møter opp til avtalt tid og får ikke tilgang) blir fakturert 100 % av standard installasjons pris.

Om ikke annet er avtalt anses monteringen som sluttført når maskinen er montert og testkjørt. Om angrerettloven skulle komme til anvendelse vil fremdeles monterings- og demonteringskostnader faktureres etter til enhver tid gjeldende satser. Standard monteringskriterier finner du under under standard montasje.