sms

 KONTAKTSKJEMA:

BEFARING    SERVICE    FEILRAPPORTERING     MONTERING    VENTILASJONSRENS

 

ACsenteret AS og alle våre montører er F-gass sertifisert og har nødvendig dokumentasjon iht gjeldende lovverk fra 01.Sept. 2013.

  • Inntil 4 meter rørstrekk
  • Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
  • Hulltaking i trevegg (Maks veggtykkelse 30 cm. For hulltaking og gjennomføring i i murvegg, lecavegg, eller asbest kledning må tillegg påregnes) 
  • Innedel montert på innsiden av yttervegg slik at rørene kan tas ut rett bakover fra innedel. Maks høyde 2.5m.
  • Maskin leveres med nettledning på enten inne eller utedel (varierer med modell), eller klargjort for direkte tilkopling av nettledning.
  • Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå ift lokale snø forhold. Minimum 0,3 meter, maksimalt 1,2 meter over bakken. (Det må være minst 30cm betong mur tilgjengelig for å kunne montere utedel).
  • En tur til kunde for å montere

 

Forutsetninger for standard montering

  • Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres. Kursen må dimensjoneres for den aktuelle maskinen og plasseres innenfor 2meter fra pumpens strøm til koplingspunkt.
  • Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige / stillas.
  • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.

ACsenteret fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murepuss, sprø murstein, konflikt med rør opplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som sluttført når maskinen er montert og testkjørt.

Generelt for så forbeholder vi oss retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og ev. remontering av omkringliggende utstyr såsom varmepumpe hus o.l., bruk av lift / stilas dersom monteringen er av en slik beskaffenhet at det er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering.

Copyright © AC Senteret as 

Webdesign: Bewebbed

Personvern

I samarbeid med Tjenestetorget:
Varmepumpe | Solskjerming

Sidekart

ACsenteret  51 77 78 70     Epost: post@acsenteret.no      Prestegardmarka 4 Lye, 4347 Bryne