sms

  Hovedkontor: Prestegardmarka 4, Lye, 4347 Bryne  51 77 78 70 post@acsenteret.no
Norwegian English

ComfortZone


ComfortZone er en varmepumpeløsning som dekker hele husets behov for romoppvarming, varmtvann og ventilasjon.

ComfortZone utnytter energien i ventilasjonsluften mer effektivt sammenlignet med en tradisjonelle avtrekksvarmepumper. Forskjellen er så stor at du kan dekke hele varmebehovet til din bolig. Forklaringen ligger i en inverterstyrt skrollkompressor med høyere kompressoreffekt. Dette medfører at du kan redusere totale oppvarmingskostnader med 30- 50%. 

Teknikken gir ikke bare merkbart lavere oppvarmingskostnader, men gir også et bedre innendørsklima siden luften regelmessig byttes ut. Varmepumpen sørger med andre ord for at din bolig har akkurat så mye varme som du trenger til enhver tid. Denne varmepumpen passer for boliger med en størrelse mellom 90 - 260 kvm. 

En av de største fordelene med denne varmepumpen er at man trenger ingen utedel. Hele varmepumpen inkludert bereder og ventilasjonsaggregatet (som sørger for balansert ventilasjon) består kun av to enheter som begge plasseres på innsiden i huset på teknisk rom. Dette tar bort utfordringen man ofte har med å installere varmepumper i tett bebyggede områder.

Produktark og brosjyre til nedlasting

Produktark   File Excel
finansiering  sms  norskfamilie forsiden