Print this page

Leiv Kristian Skrettingland

varmepumpe referanse grisefjøs skrettingland
Sted: Jæren
Type bygg: Landbruk / Grisefjøs
Varmepumpe: Luft-til-vann varmepumper
Oppdragsgiver: Leiv Kristian Skrettingland
Grisebonde Leiv Kristian Skrettingland på Jæren hadde et årlig forbruk på ca. 280.000 kWh per år. Han hadde bruk for drøye 12kW med varmeeffekt når utetemperaturen lå på ca. 10oC.

ACsenteret installerte 2 stk varmepumper på 16kW hver. Varmeeffekten til varmepumpene synker nemlig når det blir kaldere. Varmepumpene ble installert i desember måned, og i løpet av de fem første driftsmånedene rapporterte kunden om en besparelse på hele 32.000kWh. Kundens gjennomsnittlige besparelse det første året lå dermed på ca. 50.000 kWh (gått ut u fra at man har fyringsbehov 8 mnd per år).