Print this page

Varmepumpen må demonteres av fagfolk

Det er ulovlig for privatpersoner å demontere varmepumpen selv. Dette fordi det medfører risiko for personskader og i tillegg gir det utslipp av drivhusgasser.

Fagpersodemontere varmepumpener skal montere og demontere varmepumper for å unngå utslipp av drivhusgasser. Denne bestemmelsen er en del av EUs handlingsplan for å oppfylle Kyoto-forpliktelsene og redusere klimagassutslipp. Regelverket er også innført i Norge som en del av EØS-avtalen.

Fare for personskader

Det er svært risikofylt for de som ikke er faglært å montere eller demontere en varmepumpe. Pumpen inneholder gass under høyt trykk og temperaturer som kan gi forbrenning eller frostskader. En landsdekkende oversikt over NOVAPgodkjente forhandlere finner du her. Kjøper du en ny varmepumpe, vil forhandleren også kunne demontere og ta med seg den gamle. Skal man ikke kjøpe ny varmepumpe, vil vi anbefale å ta kontakt med det firmaet som man kjøpte varmepumpe av i sin tid for demontering eller eventuelt en annen forhandler.

Du betaler ikke for returen

Alle varmepumper som demonteres må innleveres på godkjent mottaksanlegg. Her vil både selve varmepumpen og HFK-gassene bli behandlet på en mest mulig miljøvennlig måte. Du må betale montøren for jobben med å demontere varmepumpen, men du trenger ikke å betale for at varmepumpen skal leveres på mottaksanlegg. Dette er allerede betalt av de som importerer varmepumper til Norge.

Kilde: NOVAP