sms

  Hovedkontor: Prestegardmarka 4, Lye, 4347 Bryne  51 77 78 70 post@acsenteret.no
Norwegian English

Vi ser at enkelte kommuner nå begynner å innføre forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder. Men hva er rentbrennende og ikke-rentbrennende ildsteder, her er en liten oppsummering.

Hver måned trekker vi en vinner av en gratis service blandt de som har svart på vår kundetilfredshetsskjemaet.
Vi gratulerer følgende vinnere i september - desember 2017:
September: Mariann Sundt
Oktober: Kai Lundewall
November: Frode Kjerpeseth
Desember: Lars Eielsen

Her er enkle tips for å ta vare på varmepumpen din. Med riktig bruk og jevnlig service kan varmepumpen fungere godt og varme hjemmet ditt i 12-15 år.

 

Sett varmepumpa i riktig driftsmodus.vpink spiller

En varmepumpe har flere modus, både autofunksjon, kjøling og oppvarming. Vårt råd er å sette varmepumpen i riktig driftmodus, -enten kjøling eller oppvarming for å få mest stabil temperatur.

Ikke sett varmepumpen på auto.  – Hvis den står på auto så kan du for eksempel risikere at den begynner å kjøle hvis du fyrer i peisen.

 

Ikke skru varmepumpen av og på

Vi anbefaler at du justere opp og ned på temperaturen og ikke skrur varmepumpen av- og på. Dette er den beste måten å holde en jevn temperatur i hjemmet.

Hvis det er slik at du ønsker å ha 22 grader i huset, så senker du den heller noen hakk når du har fått ønsket temperatur. Ikke skru den av. Besparelsen ved å ha en varmepumpe er størst hvis man har en jevn drift på maskinen gjennom oppvarmingssesongen.

 

Få pumpen sjekket hvis den ikke varmeriStock 485406200

Hvis varmepumpen ikke funker som den skal eller ikke gir den varmen som du tidligere har fått, bør du få installatør til å sjekke om alt er som det skal. Men så lenge du har kjøpt et kvalitetsprodukt er det egentlig lite som kan skje med varmepumpen, og er den riktig installert og montert, skal du heller ikke få problemer.

Varmepumper er en veldig energieffektiv og miljøvennlig form for oppvarming, men det er viktig at arbeidet med installasjon og montering gjøres skikkelig.  De fleste varmepumper inneholder sterke gasser som bidrar til klimaendringer hvis de slippes ut. Slike utslipp kan for eksempel skje ved montering, demontering eller service av varmepumper. Derfor er det krav om at alle installatører skal være f-gass-sertifisert, og at firmaer som utfører arbeidet må være en f-gass-godkjent bedrift.

 

Rengjør filteret!

Husk å rengjøre filteret inne i varmepumpen. Hvor ofte du bør rengjøre, kommer an på hvor mye støv man har i huset. Har du husdyr bør man faktisk rengjøre annenhver uke. Hvis filteret er tett, så blir virkningen av varmepumpen fort redusert. Da får den ikke nok luft og må jobbe hardere, noe som fører til slitasje på varmepumpa og reduksjon av levetiden. Så rengjøring er viktig, og vi anbefaler 1 gang i måneden.

 

Sjekk at utedelen ikke er tildekketHeat pump snow

Det er også viktig å sjekke utedelen på varmepumpa og se til at denne holdes fri for snø, og ikke dekkes til av busker og blader. Det er viktig at utedelen har fri tilgang til luft. Hvis den er skitten eller har mye løv på seg, må du ikke spyle utedelen med hageslangen som enkelte gjør uten å tenke seg om. Utedelen har en veldig følsom elektronikk som kan bli ødelagt av det.

Det kan være en fordel å ha et lite tak over utedelen. 

 

Sett varmepumpen til ønsket temperatur og ikke høyere

Vil du ha 22 grader i boligen din, bør du stille den inn på 22 grader og ikke høyere fordi den skal bli fortere varm. Det blir den nemlig ikke. Varmepumpen har en termostat, så det beste er å sette den på temperaturen du ønsker.

Det som påvirker temperaturen er blant annet hvor isolert huset ditt er, eller hvor i boligen din varmepumpa er plassert.

Blir det veldig kaldt, minus 25 til 30 grader, blir det ikke like mye energisparing, og da trenger enkelte varmepumper litt hjelp med ekstra varme fra feks. en panelovn eller peis. Jo kaldere utelufta er desto mindre energi er det å hente.

Mange av de 60 000 huseierne som fikk installert varmepumpe i fjor, sparte penger på investeringen med en gang. Her får du regnestykket - og oversikt over de ulike typene.

40 til 50 prosent av norske eneboliger og småhus har skaffet seg varmepumpe, og i 2016 økte salget med 12 prosent fra året før.

– Det er mange som har oppdaget at det er en lønnsom investering, sier Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening.

Det finnes forskjellige typer varmepumpe på markedet, men de alle fleste velger luft-til-luft- varmepumpe. Den passer i hus som vanligvis varmes opp av elektrisitet eller ved, og ifølge Varmepumpeforeningens beregninger, gir den minst to til tre ganger så mye varme som den strømmen den bruker.

– Det geniale med luft-til-luft-varmepumpe er at den omdanner energien som er i uteluften, til varme vi kan dra nytte av inne. Det er en ressurs som uansett bare er der, og dermed er det veldig fornuftig for både lommeboken og miljøet å utnytte den, fortsetter Gulbrandsen.

Han anbefaler å kjøpe en varmepumpe tilpasset nordiske klima, for mange av disse kan hente energi fra uteluft helt ned til 25 minusgrader. Effekten synker i takt med at gradestokken kryper nedover, men varmen varmepumpen skaper, vil ofte være tilstrekkelig som hoved-oppvarmingskilde store deler av året. Men det henger også sammen med planløsning og hvor stort og godt isolert hus man har.


Regnestykke i pluss

Mellom 50 og 75 prosent av energiforbruket i private hjem går til oppvarming. Ved å velge energismarte oppvarmingsløsninger, vil man kunne redusere energiforbruket betraktelig.

Det er mange forhold som påvirker hvor store strømbesparelsene blir, men ifølge Tor Brekke i Enova, så oppdager mange at det blir et hyggelig regnestykke allerede fra første dagen.

– Dersom man låner hele summen det koster å kjøpe og installere en varmepumpe, og bruker pengene man sparer i strømutgifter på å betale renter og avdrag på lånet, vil man i mange tilfeller gå i pluss umiddelbart, opplyser han.

For med dagens lave låne- og innskuddsrenter, mener han det aldri før har vært så lønnsomt å investere i tiltak for å redusere oppvarmingsutgifter.

Og det er de som bor i boliger som forbruker mer enn 15 000 kWh i året som vil ha størst økonomisk utbytte av varmepumpe.


Miljøgevinst

– Bor man i en mindre leilighet eller et rekkehus med få yttervegger, har man normalt ikke så veldig høye strømutgifter. Men i en enebolig er det ikke unormalt at man forbruker 20–25 000 kWh i året, og da er varmepumpe svært lønnsomt.

Enova har blant annet regnet ut at en enebolig som bruker 25 000 kWh strøm i året, kan spare 4 800 kWh på en luft-til-luft-varmepumpe. Ut ifra en gjennomsnittlig strømpris på 1 kroner per kWh, vil man da spare strømutgifter på cirka 72 000 kroner i løpet av en femtenårs periode.

Brekke legger til at selv om besparelsene er gode for egen lommebok, har også en slik oppvarming en miljømessig gevinst.

– Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Gjennom en varmepumpe utnytter man den energien som ellers ville ligget som en uutnyttet ressurs utenfor huset, og man belaster heller ikke det nasjonale energisystemet. Derfor er slik oppvarming noe av det mest gunstige for miljøet, forteller han.


Dette koster varmepumpene

Prisen på et varmepumpesystem avhenger av type varmepumpe, merke, modell og hvor avansert den er. De kraftigste modellene med tidsstyring og temperaturkontroll er naturlig nok dyrere enn de enkle som kun har termostat. Gode varmepumper koster normalt fra 18 000 til flere hundre tusen kroner.

 

De ulike typer varmepumper

Luft-til-luft varmepumpeLZ front F0726 w50

Best for dem som bruker mer enn totalt 15.000 kWh per år.

Dette er den mest utbredte varmepumpen. Den henter energi fra uteluften og bruker den til å varme opp luften inne. Pumpen kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus, og man får igjen minst 2–3 ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker.

Gir ingen pengestøtte fra Enova.

Luft-til-vann varmepumpe

Best for deg som bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.AC Senteret installasjon justert

Denne henter energi fra uteluften og avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiator eller viftekonvektor. Dersom du skal bygge ny bolig, kan det være gunstig å investere i en luft-til-vann-varmepumpe, siden den både varmer opp rommene og tappevannet. Med denne varmepumpetypen vil du få igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker. Disse pumpene koster fra 60.000 til 130.000 kroner, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Ved 25 000 kWh i året vil du spare snaut 120 000 i løpet av varmepumpens levetid på normalt 12 til 15 år.

Du får inntil 20.000 kroner i støtte fra Enova.

Væske-til-vann varmepumpe

Best for boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.

Denne pumpen henter energi fra grunnvann, sjøvann, jord eller fjell og avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiator eller viftekonvektor. Kan være smart for deg som skal bygge ny bolig eller har vannbårent system i dag. Denne typen gir deg 3–4 ganger så mye varme som den strømmen den bruker.
Med en gjennomsnittlig strviessmannømpris på 1 kr./kWh og et bruk på ca. 25 000 kWh vil du totalt kunne spare omtrent 150 000 kroner i løpet varmepumpens levetid, som normalt er 20 år.

Du får inntil 30.000 kroner i støtte fra Enova.

Kilde: Enova
 

I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje. Enova vil bidra til at eierne av oljefyrene kutter klimagassutslippene sine allerede nå, og skrur opp støtten til de som er tidlig ute. Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i støtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-støtte.

Vinnere av kundetilfredshetsundersøkelsen så langt i 2017 er:

  • Januar: Arne Vold
  • Februar: Rolv Morten Fjeldstad
  • Mars: Ole Petter Sørensen
  • April: Kristine Ellingsn
  • Mai: Martin Hartmann
  • Juni: Gry Berg
  • Juli: Geir Magne Førde
  • August: Marie Slaattebræk

Hvem er egentlig vi?

IMG 4819

Vi er en landsdekkende leverandør av SOLSKJERMING, VARMEPUMPER og VENTILASJONSRENS.

Plutselig fikk terrassen et enda større bruksområde! Dette er noen av våre kunder som har fått seg solskjerming på terrassen. Klikk på bilde for utfyllende forklaring for hva som er montert.

Vi gratulererer Elisabeth Schilvold som den heldige vinner av solskjerming til kr. 25.000! Det var en meget overrasket og lykkelig vinner vi traff på telefonen, - "nå ble sommeren litt ekstra deilig". Gratulerer!

 

Utvendig solskjerming stopper varmen før den når inn i huset, reduserer behovet for nedkjøling, samtidig som du kan velge å slippe inn varme og lys når du ønsker det.

Side 1 av 6
finansiering  sms  norskfamilie forsiden