Montering

~ regler og kriterier

Hva inngår i Standard montering?

 • Inntil 4 meter rørstrekk
 • Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
 • Hulltaking i trevegg (Maks veggtykkelse 30 cm. For hulltaking og gjennomføring i i murvegg, lecavegg, eller asbest kledning må tillegg påregnes) 
 • Innedel montert på innsiden av yttervegg slik at rørene kan tas ut rett bakover fra innedel. Maks høyde 2.5m.
 • Maskin leveres med nettledning på enten inne eller utedel (varierer med modell), eller klargjort for direkte tilkopling av nettledning.
 • Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå ift lokale snø forhold. Minimum 0,3 meter, maksimalt 1,2 meter over bakken. (Det må være minst 30cm betong mur tilgjengelig for å kunne montere utedel).
 • En tur til kunde for å montere

Forutsetninger for Standard montering

 • Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres. Kursen må dimensjoneres for den aktuelle maskinen og plasseres innenfor 2meter fra pumpens strøm til koplingspunkt.
 • Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige / stillas.
 • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.

ACsenteret fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murepuss, sprø murstein, konflikt med rør opplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som sluttført når maskinen er montert og testkjørt.

Generelt for så forbeholder vi oss retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og ev. remontering av omkringliggende utstyr såsom varmepumpe hus o.l., bruk av lift / stilas dersom monteringen er av en slik beskaffenhet at det er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering.

montering

Vi er F-gass sertifisertifisert

ACsenteret AS og alle våre montører

er F-gass sertifisert og har nødvendig 

dokumentasjon iht gjeldende

lovverk fra 01.Sept. 2013.

Salgs- og leveringsbetingelser for monteringsoppdrag

Garanti: enheten og monteringen leveres som separate tjenester og av det følger at garantien på monteringen gjelder der den er utført. ACsenteret svarer ikke for garanti på maskiner levert av andre firma.

Montering: monteringsstedet skal være klargjort og adkomst sikret for både inne og utedel. Byggteknisk informasjon for hulltagning og festepunkter må gis montør skriftelig om vi skal være ansvarlig for følgeskader.

Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murepuss som løsner, dårlig feste i mur/treverk o.l.

Alle monteringsbestillinger anses som en forespørsel inntil ordren er skriftlig bekreftet av oss. Det tas forbehold om kapasitet i det aktuelle område.

Regler for avbestilling

 • Mer enn 3 virkedager før avtalt tidspunkt ingen gebyr.
 • 1-3 arbeidsdager før avtalt tidspunkt, 20 % av standard installasjons pris
 • Mindre enn 24 timer før avtalt montering 50 % av standard installasjons pris.
 • Avbestilling mottatt etter Kl 15:00 siste virkedag før avtalt installasjons tidspunkt, eller uten melding (vår montør møter opp til avtalt tid og får ikke tilgang) blir fakturert 100 % av standard installasjons pris.

Om ikke annet er avtalt anses monteringen som sluttført når maskinen er montert og testkjørt. Om angrerettloven skulle komme til anvendelse vil fremdeles monterings- og demonteringskostnader faktureres etter til enhver tid gjeldende satser